[holy shit]Kord ühel hommikul, kui Jehoova üles ärkas ja kööki läks, leidis ta nurgast hunniku sitta; Ja Jehoova leidis selle paha olema; ja ta ütles: "Teie ei pea mitte nurka sittuma, sest et see minu meele vastu on!" Ja Jehoova oli väga vihane selle pääle, kes oma sitta koristada ei osanud. Ja ta hüüdis hirmutaval häälel: "Kes see seda tegi; tema peab neetud saama, ja kümnendat põlve neetud saama!" Aga siis tuli teisest toast Ülempreester; kes langes põrmu Jehoova palge ette ja hüüdis: "Olen Su vastu patustanud ja Sinu reegleid rikkunud, kuid andesta mulle, oo Kõigevägevaim!" Ja siis sai, et nurga tagant ilmus Jänes, kes kõuemürinal teatas: "Aga nüüd koristage see sitt ära, põmm-põmm, sest kui te ei korista, plõks-plõks, siis saan ma ise seda koristama!" Ja Jehoova kulm läks selle kõneluse peale kipra; sest see oli tema meele vasta ja ta leidis selle paha olema; ja ta rääkis neile häälel, mis sarnanes maavärinaga: "See Sitt on minu koristada ja selle vastu ei saa keegi, sest kes tõstab käe koristamaks seda Sitta, tõstab käe minu tahte vastu! Jänes - sa patune loom! Sina eksisid mu vastu, seetõttu ütlen ma, et Jänes on Saatanast! Ja põrgutules pead sa praetud saama, ma ütlen: saagu grillpidu!" Ja grillpidu sai; ja kõik Jehoova truud sulased vaatasid vesiste suudega, kuidas suur Jehoova Jänest oma ihu sisse kugistas. Aga Sita pani Jehoova aujärjele, nimetades seda Pühaks Sitaks, kuna see Ülempreestri pühast persest pärines. Need, kes usuvad Jehoova sisse, need peavad minema ja suudlema Püha Sitta, sest nii on Jehoova tahtmine! Kes seda aga ei tee, see on Saatanast ja saab seetõttu põrgutules igavesti piinlema ja grillvorstiks saama! Igavesest ajast igavesti! Aamen!