[keemikutele]1) Ära korda kunagi õnnestunud eksperimenti! (Fett'i seadus)
2) Mitu kuud töötamist laboratooriumis säästab sind mõnest tunnist tööst raamatukogus!
3) Kuumad klaasnõud ja külmad klaasnõud näevad ühesugused välja!
4) Kui sa ei tea, mida sa teed, tee seda täpselt.
5) Kõik eksperimendid peavad olema reprodutseeritavad, st nad peavad iga kord samamoodi ebaõnnestuma.
6) Graafikute tegemisel joonista esmalt graafik ja siis märgi sellelt endale otsitavad ja vajalikud punktid.
7) Laboritöö kogemus on otseselt ja proportsionaalselt seotud teie poolt lõhutud laborinõude hulgaga.
8) Peamine on alati endale üles märkida mingeid andmeid või tulemusi- see näitab, et olete tööd teinud.
9) Millegi õppimiseks tuleb kõigepealt sellest millestki aru saada.
10) Kui sa ei suuda lihtsalt küsimusele vastata, alusta vastusest ja muuda see küsimuseks.
11) Kui miski asi ei õnnestu, alusta algusest ja lõpust ning ürita leida kuldne keskpaik.
12) Kahtluse korral väljenda ennast nii, et see kõlaks veenvalt.
13) Ära usu imedesse - tugine nendele!
14) Alati tööta mingis grupis, see võimaldab hiljem kedagi teist süüdistada.
15) Kõigis tähistuseta kolbides ja pudelites on kiiretoimeline ning väga mürgine toksiline aine!
16) Iga haruldane ja kallis laborinõu puruneb veel enne, kui te jõuate seda kasutada.